گزارش تصویری اختصاصی

برگزیده

گزارش تصویری نمایش تراس به کارگردانی مسعود کرامتی / عکاس هنرنت: کیمیا باران

بیشتر بخوانید »
برگزیده

گزارش تصویری اختصاصی هنرنت از نمایش هفت شهر عشق / عکاس: سامان رحمت آبادی

بیشتر بخوانید »
عکس

گزارش تصویری اختصاصی هنرنت از نمایش خاموشی دریا / عکاس: کیمیا باران

بیشتر بخوانید »
عکس

گزارش تصویری اختصاصی هنرنت از نمایش خاموشی دریا / عکاس: کیمیا باران

[av_gallery ids=’1240,1241,1242,1243,1244,1245,1246,1247,1248,1249,1250,1251′ style=’thumbnails’ preview_size=’portfolio’ crop_big_preview_thumbnail=’avia-gallery-big-crop-thumb’ thumb_size=’portfolio’ columns=’5′ imagelink=’lightbox’ lazyload=’avia_lazyload’ av_uid=” admin_preview_bg=”]

بیشتر بخوانید »
عکس

گزارش تصویری اختصاصی هنرنت از نمایش آهواره / عکاس: رضا جاویدی

[av_gallery ids=’1207,1208,1209,1210,1211,1212,1213,1214,1215,1216,1217,1218,1219,1220′ style=’big_thumb’ preview_size=’no scaling’ crop_big_preview_thumbnail=’avia-gallery-big-crop-thumb’ thumb_size=’portfolio’ columns=’5′ imagelink=’lightbox’ lazyload=’avia_lazyload’ av_uid=” admin_preview_bg=”]

بیشتر بخوانید »
عکس

گزارش تصویری اختصاصی هنرنت از نمایش افرا یا روز میگذرد / عکاس: کیمیا باران

[av_gallery ids=’1160,1161,1162,1163,1164,1165,1166,1167,1168,1169,1170′ style=’thumbnails’ preview_size=’portfolio’ crop_big_preview_thumbnail=’avia-gallery-big-crop-thumb’ thumb_size=’portfolio’ columns=’5′ imagelink=’lightbox’ lazyload=’avia_lazyload’ admin_preview_bg=”]

بیشتر بخوانید »
عکس

گزارش تصویری اختصاصی هنرنت از نمایش آفتاب کاران/ عکاس: کیمیا باران

[av_gallery ids=’1102,1103,1104,1105,1106,1107,1108,1109,1110′ style=’thumbnails’ preview_size=’portfolio’ crop_big_preview_thumbnail=’avia-gallery-big-crop-thumb’ thumb_size=’portfolio’ columns=’5′ imagelink=’lightbox’ lazyload=’avia_lazyload’ admin_preview_bg=”]

بیشتر بخوانید »
عکس

گزارش تصویری اختصاصی هنرنت از نمایش بلوری ها/ عکاس: کیمیا باران

[av_gallery ids=’1086,1087,1088,1089,1090,1091,1092,1093,1094,1095,1096,1097′ style=’thumbnails’ preview_size=’portfolio’ crop_big_preview_thumbnail=’avia-gallery-big-crop-thumb’ thumb_size=’portfolio’ columns=’5′ imagelink=’lightbox’ lazyload=’avia_lazyload’ admin_preview_bg=”]

بیشتر بخوانید »
عکس

گزارش تصویری اختصاصی هنرنت از نمایش هاراگیری / عکاس: کیمیا باران

[av_gallery ids=’1070,1071,1072,1073,1074,1075,1076,1077,1078,1079′ style=’thumbnails’ preview_size=’portfolio’ crop_big_preview_thumbnail=’avia-gallery-big-crop-thumb’ thumb_size=’portfolio’ columns=’5′ imagelink=’lightbox’ lazyload=’avia_lazyload’ admin_preview_bg=”]

بیشتر بخوانید »
عکس

گزارش تصویری اختصاصی هنرنت از نمایش فصل شکار بادبادک ها/ عکاس: سامان رحمت آبادی

[av_gallery ids=’1049,1050,1051,1052,1053,1054,1055,1056,1057,1058,1059,1060′ style=’thumbnails’ preview_size=’portfolio’ crop_big_preview_thumbnail=’avia-gallery-big-crop-thumb’ thumb_size=’portfolio’ columns=’5′ imagelink=’lightbox’ lazyload=’avia_lazyload’ admin_preview_bg=”]

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن