نمایش

ستاره اسکندری خواستار ابقاى مهدى شفیعى مدیر مرکز هنرهاى نمایشى شد

ستاره اسکندری:
جناب اقاى حسینى معاونت محترم هنرى ورارت فرهنگ و ارشاداسلامى

با سلام و احترام
همانگونه که مستحضرید تئاتر شاخصه ى فرهنگى ِ یک کشور است ، ما اهالىِ مهجور ِ این مرز و بوم سالهاست که با سیلى صورتمان را سرخ نگه داشته ایم تا بگوییم هستیم تا باورمان کنید ،راى دادیم چون باور داشتیم که هستیم که نمى خواهیم به عقب بازگردیم ، خودمان بار به دوش کشیدیم تا بگوییم تئاتر را عاشقیم و اندیشه و تفکر را ..و این مهم اتفاق نمى افتاد مگر با حضور ِ مدیریتى که به ما اعتماد کند ، یارییمان کند تا مشعلِ فرهنگ ِ اندیشه را دست به دست به نسلهاى دیگر برسانیم ، مدیریتى با نگاه گسترده که به شهر شهرِ ایران مى اندیشد ، مدیریتِ مسئول که گوشِ شنوا دارد ،دلسوز است،متعهداست، مى بیند و عمل مى کند ، حالا که بذرهاى کاشته شده به نهالهاى نازک ِ بودن مبدل گشته ، حالا که بین اهالى ِ تئاتر و دولت بابِ گفتگو باز شده ،حالا که در این روزگارِ سخت تنهایى ما خودمان را پیدا کرده ایم، تصمیم به تغییر ِ مدیریت مرکز هنرهاى نمایشى به زعم ما ، نتیجه اى ندارد جز ابتر ماندن جریانِ اندیشمندِ تئاتر ، نخواهید که مسبب شما باشید ، ما راى دادیم تا گفتگو کنیم ، تا بدانیم که اگر تصمیمى هست چراست! ما اهالىِ تئاتر دست به دست مى دهیم تا انچه را که با رنجِ سالیان به دست اورده ایم به اسانى از دست ندهیم و براى خواسته امان تمامِ راههاى قانونى و مدنى را در مى نوردیم ،ما مجموعه اتفاقات دوران ِ جناب اقاى مهدى شفیعى مدیر مرکز هنرهاى نمایشى را رصد کرده ایم نقاط ِموثر و موانعش را دیده ایم و خواستار ِابقاى ایشان هستیم .اهدافِ ایشان و اهالى تئاتر تنها در صورتى محقق مى گردد که دچارِ تغییرِ مدیریتهاى ناگهان و روز از نو نگردیم ..پس از گذشتن دو روز از نامه بیش از سه هزارنفر از اهالى تئاتر سراسر ایران هنوز پاسخى دریافت نکرده ایم اما هنوز امیدواریم که شما به نمایندگى از دولت تدبیر و امید همراهمان باشید، از توجه شما سپاسگزاریم ..
خانه فرهنگ و هنر مانا
ستاره اسکندرى

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن