برگزیدهتجسمی

حراج آثار مدرن و امپرسیونیستی در کریستیز نیویورک / ازونگوگ و پل سزان تا مودیلیانی و رنوار

آثاری از هنرمندان مدرن و امپرسیونیست در نیویورک چکش می‌خورد.

سرویس تجسمی هنرنت: ۱۳ ماه مه برابر با ۲۳ اردیبهشت آثاری از هنرمندان مدرن  و امپرسیونیست در نیویورک چکش می‌خورد. در این حراج اثری از پابلو پیکاسو با قیمت پیشنهادی یک میلیون تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار دلار، کاری از ون گوگ بنا به قیمت پیشنهادی مشتریان، اثری از پل سزان بنا به قیمت پیشنهادی مشتریان، کاری از پیکاسو با قیمت پیشنهادی ۷ تا ۱۰ میلیون دلار، اثری از ادوارد وویار با قیمت پیشنهادی ۵ تا ۸ میلیون دلار، اثری از آمادئو مودلیانی با قیمت پیشنهادی ۱۲ تا ۱۸ میلیون دلار، کاری از پیر آگوست رنوار با قیمت پیشنهادی ۳ تا ۵ میلیون دلار، اثری از فرناند لگه با قیمت پیشنهادی ۶ تا ۹ میلیون دلار، کار دیگری از آمادئو مودلیانی با قیمت پیشنهادی ۳۰ تا ۴۰ میلیون دلار، دو کار از کلود مونه با قیمت های ۱۵ تا ۲۵ و ۱۲ تا ۱۸ میلیون دلار، دو اثر دیگر از پیکاسو با قیمت‌های پیشنهادی یک میلیون و ۲۰۰ هزار دلار تا ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ تا ۳۰ میلیون دلار و کاری از آندره دران با قیمت ۴ تا ۶ میلیون دلار چکش خواهد خورد.

تصاویری از این آثار می‌بینید:

0

1

2

4

5

6

7

8

برچسب ها

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن