نوشته‌ها

مرثیه ای برای انسان نگاهی به نمایش "لوله" اثر علیرضا اجلی / منتقد هنرنت: فرزام قدیری نیا

,
لوله اثر علیرضا اجلی حکایت جامعه ای است که به خود ویرانگری رسیده است و تصویرگر جامعه ای دیکتاتور پرور است کارگران یک سازمان رسمی اخراج می شوند و این آغاز روایتی سمبولیک از یک واقعیت دردناک است.

"وقتی فاصله ی مرگ و زندگی، پنگوئن بودن است"، نوشته ای بر نمایش مرگ و پنگوئن / منتقد هنرنت: نیلوفر ثانی

, ,
محمدچرمشیر، با دست مایه قرار دادن این رمان که طنز سیاهی دارد، و برجسته سازی مفاهیمی از آن بادیدی ابزوردتر، نمایشنامه ای را به رشته ی تحریر درآورده که باهمان نگاه آشوبنده و آشفتگی اجتماعی و سیاسی، به استحاله ی انسانی می پردازد که در تهاجم و تجاوزِ قدرت و حاکمیت،مرگ و کشتار، از انسان بودن می گریزد و حیوان شدن را ترجیح می دهد.

محیط محاط، نگاهی به نمایش "فرآیند" اثر علی کرسی زر/ منتقد هنرنت: فرزام قدیری نیا

, ,
محیط محاط نگاهی به فرآیند اثر علی کرسی زرفرزام قدیری نیا/ منتقد هنرنتفرآیند که نمایشنامه اش براساس مجموعه ای از کارهای کافکا همچون مسخ،قصر، محاکمه و برخی آثار کوتاهش و همچنین تجاوز قانونی کوبوآبه نگارش شده است حکایت آقای "کا" است که شبی …

"خط زرد، نوار مرزی"، نوشته ای بر نمایش از خط زرد فاصله بگیرید / منتقد هنرنت: نیلوفر ثانی

,
هرروز دارد زیر گوشمان اتفاق می افتد... بارها جایی ایستادیم که کسی آخرین لحظات زندگی اش را مزه مزه کرده است. بارها کنار کسی ایستادیم یا نشستیم یا حتی حرف زدیم که به نقشه ی خودکشی اش فکر می کرده است .. بارها قصه ی آدم‌هایی که از دنیا آنقدر د…

آهوارگی ، آئین ِسووشونِ عشق بودگی، نوشته ای بر نمایش آهواره / منتقد هنرنت: نیلوفر ثانی

,
آهواره، آیینِ تئاتر ست ... آیینِ تئاتر،"تراژدی" ست ... و تراژدی، "فاجعه" است .آنچه زندگان درباره ی مرگ می گویند، همانی نیست که مردگان آنرا تجربه می کنند و تا آئینی نباشد،و صحنه ای برای تئاتر، چگونه، مردگان برخیزند؟بیان مصائب و آلام آدمی ،در …

"وقتی جنگ مغلوب ِشاعرانگیِ هنر می شود"، نوشته ای بر خاموشی دریا /منتقد هنرنت: نیلوفر ثانی

,
"خاموشی دریا" تلاقی ِهنر و جنگ ست، و تلاشی برای مغلوب کردن آن .. آنچنان‌که "باخ " می تواند روح ِخشونت را آرام کند و به سمتی از صلح و دوستی ببرد که دیگر مرزی برای نژاد و ملیت وجود ندارد و شاعرانگی راز گمشده ی جهانی باشد، برای انسانی تر شدن و …

بوتولیسم درشکاف ِمعلق ِمرگ وزندگی، نوشته ای بر نمایش "بوتولیسم" / منتقد هنرنت: نیلوفر ثانی

,
"بوتولیسم "نمایشی ست که می توان آنرا به دو بخش با فاصله ی زیاد ازهم، تقسیم کرد. ۱/ متن؛ نوشته ی خانم تبریزی ۲/ اجرا؛ محصول کار سیما تیرانداز و شاگردانشنمایش موفقیتش را به متن می بازد و دلیلِ آن وجه تک بُعدی نگر ِنویسنده به چنین ماجراهایی ست که…

"ریچارد در قلمروی تئاتر مردمی "، نوشته ای بر نمایش ریچارد / منتقد هنرنت: نیلوفر ثانی

,
تئاتری که اقتباس یا الهام باشد با موارد انضمامی دیگر، دوکارکرد ویژه دارد .. اول آنکه طبق " نظریه ی واکنش مخاطب"، محوریت محفوظات قبلی طبق همان چهارچوب و همان مولف، کم اهمیت ومرکزیت زدایی می شود تا مخاطب بتواند با شکل و وجه دیگری از آن اتفاق با …

"در تصرف تکرار "، نوشته ای بر نمایش تو مشغول مردنت بودی / منتقد هنرنت نیلوفر ثانی

,
مژگان خالقی را، از نشریه ی تئاتر دانشگاهی ِسالها پیش که مقالاتی را از او درج کرده، می شناسم. از سوابق زیاد او در عرصه ی بازیگری و بعدتر کارگردانی و از جوایزش در جشنواره های متعدد تئاتری، می شود فهمید که او تجربیات ِپژوهشی و اجرایی قابل توجهی…
نمایش پرتی

"پرتی ، درتراکم ِپیش پاافتادگی" نوشته ای بر نمایش پرتی / منتقد هنرنت: نیلوفر ثانی

,
"پرتی ، درتراکم ِپیش پاافتادگی"" پرتی" تئاتری‌ست که در پلاتو اجرای مجموعه ی تئاتر شهر با کارگردانی بهار رضی زاده درحال اجراست ... نمایشی کوتاه با فرم دور ِ تسلسل و تکرار، از فضای خوابگاه دخترانه ای با بحث درباره ی موضوعی پیش پاافتاده و در صحنه…