نوشته‌ها

مرثیه ای برای انسان نگاهی به نمایش "لوله" اثر علیرضا اجلی / منتقد هنرنت: فرزام قدیری نیا

,
لوله اثر علیرضا اجلی حکایت جامعه ای است که به خود ویرانگری رسیده است و تصویرگر جامعه ای دیکتاتور پرور است کارگران یک سازمان رسمی اخراج می شوند و این آغاز روایتی سمبولیک از یک واقعیت دردناک است.

محیط محاط، نگاهی به نمایش "فرآیند" اثر علی کرسی زر/ منتقد هنرنت: فرزام قدیری نیا

, ,
محیط محاط نگاهی به فرآیند اثر علی کرسی زرفرزام قدیری نیا/ منتقد هنرنتفرآیند که نمایشنامه اش براساس مجموعه ای از کارهای کافکا همچون مسخ،قصر، محاکمه و برخی آثار کوتاهش و همچنین تجاوز قانونی کوبوآبه نگارش شده است حکایت آقای "کا" است که شبی …