تنها چیز قطعی تو زندگی همه ما آدمها چی میتونه باشه ؟
به قول فرنکلین یکی از قطعیات موجود همه تو این دنیا مرگه . اما خود موضوع مرگ چیزی هست که خیلی ابهامات در مورد آن وجود دارد. مثلا این جمله معروف را شنیده اید که میگن جوری زندگی کن که انگار روز آخر عمرته . تصور کن که میخوای این رو عملی کنید . حتما کارهایی خواهید کرد که تا به حال آن را انجام نداده اید . یا اینکه بعد از مرگ چگونه دنیایی در پیش خواهیم داشت و با چه رنگ و حالی است و اینکه اصلا در درون تابوت (قبر) بر ما چه میگذرد .این ابهامات من رو بر آن داشت تا پازلی سورئال در ذهن ترسیم کنم و در نهایت به صورت کاملا مینیمالیستی به آن بپردازم .

تنها چیز قطعی به صورت یک کار تجربی در تلفیقی از دو سبک تئاتر روایی و همچنین تئاتر ارسطویی بنا گشته که جهانی را برای تماشاگر ترسیم کند تا تماشاگر بتواند رو در روی واقعیت قرار گرفته و در این تجربه سهیم
.شود

در آخر این موضوع که هیچکس زنده ازین دنیا بیرون نخواهدرفت موضوعی قطعی برای همه ماست که هیچ راه فراری برای آن وجود
ندارد .
هدف گروه اجرایی این نمایش سهیم شدن این نوع نگاه و تجربه در مقوله مرگ و نیستی ، با مخاطب خود است .
ناصر ارباب روابط عمومی نمایش تنها چیز قطعی نیز افزود نمایش تنها چیز قطعی از ابتدا تا بیست و پنجم آبان ماه ساعت ۱۹:۴۵ در عمارت نوفل لوشاتو واقع در خیابان نوفل لوشاتو کوچه زیبا به اجرا میرود و با توجه به استقبال تماشاگران امکان تمدیدش هم وجود دارد.