بونامز لندن در نظر دارد در دوازدهم سپتامبر سال جاری آثاری از هنر آفریقای جنوبی را چکش بزند. در این حراج آثاری از کریستو کوئتزی (۲۰۰۰-۱۹۲۹) ، جرارد سِکِتو (۱۹۹۳-۱۹۱۳)  و ویلیام کنتریج به فروش می‌رسد. ذی قیمت‌ترین اثر رد این میان دو اثر از جرارد سکتو است که یکی با قیمت پیشنهادی ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار پوند و دیگری با قیمت پیشنهادی ۱۲۰ تا ۱۸۰ هزار پوند چکش خواهد خورد.

اثر ویلیام کنتریج هنرمند زنده‌ی آفریقایی با قیمت پیشنهادی ۴۰ تا ۶۰ هزار پوند چکش خواهد خورد.

تصاویری از چهار اثر این حراج می‌بینید:

1

اثری از کریستو کوئتزی (۲۰۰۰-۱۹۲۹) با قیمت پیشنهادی ۶ تا ۹ هزار پوند

2

اثری از جرارد سِکِتو (۱۹۹۳-۱۹۱۳) با قیمت پیشنهادی ۱۲۰ تا ۱۸۰ هزار پوند

3

اثری از جرارد سِکِتو (۱۹۹۳-۱۹۱۳) با قیمت پیشنهادی ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار پوند

4

اثری از ویلیام کنتریج (۱۹۵۵) با قیمت پیشنهادی ۴۰ تا ۶۰ هزار پوند